Thina Silangazelela (We Long For)

Thina silangazelela (We long for)

Ikhaya lethu emazulwini (Our home in the heavens)

Lapho kungekho izinsizi (Where there is no sorrow)

Nokufa akubalwa (And death has no place)

Thina silangazelela (We long for)

Ikhaya lethu emazulwini (Our home in the heavens)

Lapho kungekho izinsizi (Where there is no sorrow)

Nokufa akubalwa (And death has no place)

Thina silangazelela (We long for)

Ikhaya lethu emazulwini (Our home in the heavens)

Lapho kungekho izinsizi (Where there is no sorrow)

Nokufa akubalwa (And death has no place)

 

Hhay! Hhay! Akukho (No! No! It has no place)

Lapho kungekho izinsizi (Where there is no sorrow)

Nokufa akubalwa (And death has no place)

Search for song or artist
New Lyrics
Submit Lyrics

Would you like to contribute lyrics? Please submit them here.

Browse artists