Sifa Zitande

Uhimidiwe Bwana Mungu wa Israeli 

Milele hata milele 

Tulishukuru jina lako takatifu 

Tulifanyie sifa Jina lako ooh

Sifa zitande, sifa zivume 

Jina lake Yesu lisifiwe kote 

Sifa zitande, sifa zivume 

Jina lake Yesu lisifiwe kote 

Mwimbieni Bwana nyimbo za furaha 

Tulitukuze jina lake tukufu 

Lililo tukuka kuliko majina yote 

Tangazeni matendo yake ya ajabu 

Sifa yoo

Sifa zitande, sifa zivume 

Jina lake Yesu lisifiwe kote 

Sifa zitande, sifa zivume 

Jina lake Yesu lisifiwe kote 

Sifa zote zitande 

Baba Yetu Baba yee zikufikie 

Sifa zote zitande 

Baba Yetu Baba yee zikufikie 

Twende, Inua inua inua inua Yesu 

Cheza, 

Sifa zote sifa zote

Zitande zitande 

Sifa zote sifa zote

Zitande zitande 

Sifa Zitande Video

Search for song or artist
New Lyrics
Submit Lyrics

Would you like to contribute lyrics? Please submit them here.

Browse artists