Mma Mma (Repraise)

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma(Mma Mma ee)

Mma Mma

Mma Mma (Oh)

Mma Mma

Mma Mma (Great and mighty God)

Mma Mma

Mma Mma (Oh Oh)

Mma Mma

Mma Mma

Lord You reign

Forever You’re the same

Agama turu gi mma mma

You lifted me, gave me a song

Agama turu gi mma mma

Mma Mma ee

Okorobia di mma

Mma Mma ee

Chi onye’m ji e mo’onu

Mma Mma ee

Nara ekele, nara otuto

Nsonso gi bu chi’mo

Anyi n’aturu gi mma mma

Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Nara ekele ee)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Nara ekele ee)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Onye d’nso, nso nso

Agama turu gi mma mma

Onye ji ike, ike nile

Agama turu gi mma mma

Mma Mma ee

Okorobia di mma

Mma Mma ee

Chi onye’m ji e mo’onu

Mma Mma ee

Nara ekele, nara otuto

Nsonso gi bu chi’mo

Anyi n’aturu gi mma mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Mma Mma

Lion of the tribe of Judah

Mma Mma ee

I am that I am

Mma Mma ee

Onye di ka gi

There is none like You

There is none like you

Mma Mma ee

Okorobia di mma

Mma Mma ee

Chi onye’m ji e mo’onu

Mma Mma ee

Nara ekele, nara otuto

Nsonso gi bu chi’mo

Anyi n’aturu gi mma mma

Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Nara ekele ee)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Idi agbanwe agbanwe)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Nara ekele ee)

Mma Mma

Mma Mma (Chukwu nw’ike ee)

Mma Mma

Mma Mma (Repraise) Video

Search for song or artist
New Lyrics
Submit Lyrics

Would you like to contribute lyrics? Please submit them here.

Browse artists