Blaenwern

Nid wy’n gofyn bywyd moethus
Aur y byd na’I berlau man
Gofyn wyf am gallon hapus
Alon onest, calon lan

Calon lan yn llawn daioi
Tecaech yn llawn dlos
Dim on calon lan all ganu
Canu’r dydd a chanu’r nos

Pe dymunwn oloud bydol
Chawin adenydd iddo sydd
Golud calon lan, rinweddol
Yn dwyn bythol elw fydd

Calon lan yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Can’r dydd a chanu’r nos

Hwyr bore fy nymuniad
Gwed I’r ne far adain can
Ar I dduw, er mwyn fy ngheidwad
Roddi I mi gallon lan

Calon ian yn llawn daioni
Teceach yn llawn dlos
Dim ond calon lan all ganu
Canu’r dydd a chanu’r nos

Blaenwern Video

Search for song or artist
New Lyrics
Submit Lyrics

Would you like to contribute lyrics? Please submit them here.

Browse artists